Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest metodą leczenia oparta na rzetelnie sprawdzonej wiedzy teoretycznej dotyczącej schorzeń i zaburzeń psychicznych, która odnosi się do myślenia i przeżywania jak również do fizycznego samopoczucia człowieka.

Z pomocą psychologicznych metod, które dobierane są w zależności od rodzaju problemu i zakresu jego nasilenia, leczy się objawy zaburzeń psychicznych, takich jak np.: depresja, lęki, fobie czy wypalenie zawodowe.

Podstawowym celem procesu terapeutycznego jest złagodzenie cierpienia psychicznego, wspólne wypracowanie możliwych rozwiązań danego problemu oraz zmiana funkcjonowania, które pozwolą osiągnąć lepszą jakość życia.

Kiedy należy się zwrócić do psychologa?

Zaleca się szukanie profesjonalnej pomocy, gdy doświadczane zaburzenia psychiczne obniżają jakość życia i powodują trwałe ograniczenia, takie jak: uczucie wyczerpania, utrata motywacji, trudności z koncentracją lub gdy nie ma oczywistych przyczyn dolegliwości fizycznych.

Równie pomocna jest też psychoterapia, gdy jedynie odczuwamy potrzebę poprawienia jakości swojego życia emocjonalnego.

Moja oferta

W mojej pracy terapeutycznej pomagam osobom, które doświadczają obniżonego nastroju, przygnębienia, lęku i innych bolesnych uczuć. Wspieram w radzeniu sobie z codziennym stresem, kryzysami życiowymi, trudnościami w podejmowaniu decyzji, zaburzeniami koncentracji czy potrzebą zmiany zawodu. Prowadzę również terapię stabilizującą do czasu rozpoczęcia psychoterapii finansowanej przez ubezpieczenie zdrowotne.

Stosując podejście psychodynamiczne pomagam w lepszym poznaniu siebie, rozpoznaniu przyczyn aktualnych problemów oraz związanych z nimi życiowych wyborów i postaw a zachęcając do dzielenia się myślami i uczuciami wspieram również w poszukiwaniu wewnętrznych źródeł doświadczanych trudności i wprowadzeniu realnych zmian w życiu, które pozwolą na bardziej świadome i satysfakcjonujące jego przeżywanie.

Ponadto skupiam się w mojej pracy terapeutycznej na wspieraniu moich klientów w rozpoznawaniu ich mocnych stron i aktywowaniu ich wewnętrznych zasobów, tak aby mogli radzić sobie z przyszłymi wyzwaniami.

W trakcie pierwszej konsultacji, która poprzedza właściwą terapię pomagam określić problemy oraz przedstawiam możliwy zakres i rodzaj współpracy. Od pierwszego spotkania wszystkie informacje przekazywane przez osobę są ściśle poufne.

Moja oferta terapeutyczna obejmuje:

  • zaburzenia adaptacyjne związane ze stresem
  • trudności w bliskich relacjach i związku
  • wypalenie zawodowe / Mobbing
  • zaburzenia lękowe
  • depresję
  • problemy ze snem
  • zaburzenia psychosomatyczne
  • zaburzenia osobowości
  • proces żałoby

[ ... ]

Dipl.-Psych. Edyta Gough
Gabinet psychotherapii (nach HeilprG)
c/o interkulturelle psychologische Praxis
Müllerstraße 156a
13353 Berlin

© 2022 Designed by Braunix_Art.

Wszystkie prawa zastrzeżone.