Kwalifikacje

od 2018 roku psychoterapeutka w trakcie zaawansowanego kształcenia w nurcie psychodynamicznym w Instytucie Naukowo-Badawczym Niemieckiej Akademii Psychoanalizy (DAP) e.V. w Berlinie

Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie psychoterapii wg. Heilraktikergesetz wydanego przez Urząd ds. zdrowia w Berlinie (2017)

Abslowentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu                                                            

 

Doświadczenie zawodowe

Psychoterapia w Instytucie Naukowo-Badawczym Niemieckiej Akademii Psychoanalizy (DAP) e.V. w Berlinie

2020-2022 Psycholog na oddziale uzależnień i neurologii Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Psychosomatyki Szpitala im. Martin Gropius w Eberswalde

2019-2020 Psychoterapia indywidualna oraz prowadzenie grupy wsparcia w Ośrodku Poradnictwa i Leczenia Uzależnień dla uzależnionych kobiet i dziewcząt Stoffbruch-FrauSuchtZukunft e.V. w Berlinie

2018-2020 Pomoc oraz wsparcie psychologiczne osobom z zaburzeniami psychicznymi w Dzielnicowej Służbie Socjalno-Psychiatrycznej Berlin Pankow

2017-2020 Pomoc socjalno-pedagogiczna oraz psychologiczna w PHÖNIX–Soziale-Dienste GgmbH w Berlinie

2016-2019 Jobcoach osób poszukujących pracy na rynku niemieckim w Trend-Schule gGmbH w Berlinie 

 
 
 

Dipl.-Psych. Edyta Gough
Gabinet psychotherapii (nach HeilprG)
c/o interkulturelle psychologische Praxis
Müllerstraße 156a
13353 Berlin

© 2022 Designed by Braunix_Art.

Wszystkie prawa zastrzeżone.