Przebieg sesji

Pierwsze spotkanie służy przede wszystkim przedstawieniu aktualnych problemów i trudności oraz wstępnym określeniu zakresu i celów terapii. Pierwsza rozmowa jest też dobrą okazją do wzajemnego poznania się, uzyskania odpowiedzi na ewentualne pytania oraz decyzji o dalszej współpracy terapeutycznej opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Wszystkie informacje objęte są tajemnicą zawodową i absolutną poufnością.

Pojedyncze sesje terapeutyczne trwają 50 minut i odbywają się w stałych terminach w zależności od potrzeb oraz celów terapii wyznaczonych przez klienta. Spóźnienie się na sesję wiąże się ze skróceniem czasu jej trwania o długość spóźnienia. Długość trwania całej psychoterapii jest określany indywidualnie.

Cennik

Koszt wstępnej konsultacji wynosi 70 €, dalsze sesje kosztują 80 €.

Anulowanie rezerwacji do 48 godzin przed planowaną sesją jest bezpłatne.
W przypadku odwołania sesji z krótkim wyprzedzeniem, klient zostanie obciążony pełnym kosztem uzgodnionego terminu.

Psychoterapia zgodna z Heilpraktikergesetz nie jest finansowana przez kasy chorych.
W pojedynczych przypadkach niektóre kasy chorych pokrywają koszty terapii, jeśli odpowiednio wcześniej zostanie złożony wniosek oraz zostanie udowodnione, że czas oczekiwania na leczenie u kilku psychoterapeutów zatwierdzonych przez ustawową kasę chorych w najbliższej okolicy jest zbyt długi, a jak najszybsze rozpoczęcie leczenia jest konieczne (na podstawie zaświadczenia lub skierowania od lekarza rodzinnego).

Koszty psychoterapii wg. wytycznych Heilpraktikergesetz można odliczyć w zeznaniu podatkowym jako "wydatki specjalne". Tutaj wystarczy przedłożenie rachunków za terapię.

Dipl.-Psych. Edyta Gough
Gabinet psychotherapii (nach HeilprG)
c/o interkulturelle psychologische Praxis
Müllerstraße 156a
13353 Berlin

© 2022 Designed by Braunix_Art.

Wszystkie prawa zastrzeżone.